Algemene voorwaarden

iPhoneTweedehands.nl algemene voorwaarden


Artikel 1: Definities

- Website: de website www.iphonetweedehands.nl, onderdeel van VesiMedia, bekend onder KvK-nummer 54597293
- Bezoeker: De (rechts)persoon die gebruik maakt van de vergelijkingsdiensten van de website
- Aanbieder: De (rechts)persoon die een gebruikt toestel aanbied
- Toestel: iPhone naar keuze van de bezoeker

Artikel 2: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die voortvloeien uit het gebruik van de website, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: De prijsvergelijking

De website maakt voor de prijsvergelijking van de verschillende toestellen gebruik van de prijzen van een geselecteerd aantal gerenommeerde aanbieders. Prijzen van de toestellen worden dagelijks ge├╝pdatet. Dit is echter geen garantie voor 100% correcte prijzen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Voor zover iPhoneTweedehands.nl aansprakelijk mocht blijken te zijn voor enige ontstane schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het aan bezoeker, uit hoofde van de betreffende overeenkomst, overeengekomen bedrag.

Artikel 5: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen iPhoneTweedehands.nl en bezoeker is het Nederlands recht van toepassing.